13.5.2020 

98 bensin får man från pumpen men diesel pumpen är urbruk

Kontaktuppgifter
Jan-Erik Karlsoon 0400525404

Nyheter


Nötöboden - meddelande om sommaren 2020

Nötöboden är stängd sommarsäsongen 2020. Bränsledistributionen vid automaten kommer att fungera normalt året om som service åt båtfolket och öborna.

Nötöboden stängs pga att byggnaderna kräver grundreparationer och avloppssystemet behöver förnyas enligt lagen. Dessutom är alla kylapparaters livstid slut, deras effektivitet håller inte produkterna tillräckligt kalla. Apparaterna är oavbrutet på för att hålla produkterna kylda enligt livsmedelsföreskrifterna. Då apparaterna oavbrutet är på, värmer de byggnaden, då det igen kräver extra avkylning - ekorrhjulet är färdigt. Moderna, energisnåla kylapparater har dörr och släpper inte ut kylan. Dessutom borde apparaterna vara centralstyrda, så att det är lätt att leda den varma luften ut från butiksutrymmena.

Utmaningen är storskaliga investeringar. Nötöboden har inte som butik gett någon vinst på de senaste tre åren, delvis pga de fasta kostnaderna, som t.ex. den årligen stigande kostnaden för eldistribution och delvis pga utmaningen med en kort verksamhetssäsong i jämförelse till kostnaderna, som betalas året om.

För tillfället har det inte hittats några investerare, då reparationerna och förnyandet av apparaterna kräver tiotals tusen euro.

Vi fortsätter att försöka hitta lösningar tillsammans med den aktiva Nötö hembygdsföreningen.